4-ÜTÜLEME YÖN TAYİNİ

4. ÜTÜLEME YÖN TAYİNİ

Santrafüj (sıkma) makinesinden çıkan halılarınızın ince kıl fırçalarla yatımına göre taranır, ütüsü yapılır.